dinsdag 5 februari 2013

Waarom een Tridentijnse Mis in Sint-Truiden?

Die vraag is eigenlijk eenvoudig te beantwoorden: Omdat er in Limburg praktisch geen opgedragen wordt. Dat heeft meerdere oorzaken en die liggen in het verleden. Tot 2007 moesten gelovigen, die een H.Mis volgens de oude (Tridentijnse) ritus wilden, toestemming aan de lokale bisschop vragen. Helaas werd deze vraag bijna altijd afgewezen. Enkel in Niel bij As werd er toestemming gegeven. Maar het was in een oude boerderij (u hoort het goed) ver van de bewoonde wereld en er mocht geen reclame voor deze Mis gemaakt worden. Een ritus die praktisch 1500 jaar lang de gewone H.Mis was (tot 1969) werd verbannen, doodgezwegen en als slecht gezien. Hoewel Johannes Paulus II aan de bisschoppen vroeg om royale toestemming te verlenen, bleek dit in de praktijk helaas helemaal niet zo.

De argwaan jegens de oude ritus en de voorconciliaire Kerk was compleet. Dat kwam door een heleboel vooroordelen. Zo zou het 2de Vaticaans concilie (Vaticanum II) de oude ritus afgeschaft hebben en zou ze zelfs in strijd zijn met dit concilie. Allemaal dingen die de demonisering hebben aangewakkerd.

Ondertussen was er wel iets vreemds aan de gang: Daar waar de oude ritus WEL opgedragen werd zat het vol met jongeren, mensen met babies en kinderen, twintigers en dertigers. Een vreemde vaststelling op het eerste zicht want die mensen kenden de oude ritus niet meer van vroeger. Ze konden er dus geen heimwee naar hebben. Wat trok hen dan aan in deze - voor hen-  "nieuwe ritus"? Uit enquetes bleek dat deze mensen aangetrokken werden door de mystiek en sacraliteit die de oude ritus omringt. Die vonden ze niet in de hedendaagse Mis (Novus Ordo Missae, dit is de eigenlijke benaming van de hedendaagse ritus. Novus Ordo = Nieuwe Ritus) en daarom waren sommigen zelfs bereid om op zondag uren te reizen om de oude ritus mee te vieren. Terwijl de kerkgang overal gestaag achteruit ging, zaten de H.Missen volgens de oude ritus vol en waren zeer druk bezocht. Toch werd dit, vooral en helaas in Belgie, doodgezwegen.

Daar kwam verandering in toen Joseph Ratzinger in 2005 paus werd. Als kardinaal vond Ratzinger altijd dat de oude ritus groot onrecht was aangedaan. In zijn boek "De Geest van de Liturgie" schreef hij zelfs dat de nieuwe Mis ( de Novus Ordo Missae ) niet voldeed aan de bepalingen van Vaticanum II. Zo schreef hij dat de gebedsrichting van de priester richting het volk een grote liturgische fout was. De priester moet het volk niet entertainen maar de H.Mis opdragen aan God. Ook schreef hij dat het offerkarakter in de nieuwe ritus praktisch volledig verdwenen was en het afschaffen van de Latijnse taal was diep en diep jammer. Zulk een kritiek op de nieuwe Mis en dan nog van de toenmalige 2 de man in het Vaticaan was ongezien. En toen werd deze persoon dus paus...

Al in 2007 kwam Benedictus XVI met het motu proprio "Summorum Pontificum". De oude ritus was vanaf dan niet meer aan allerlei regels gebonden. Bisschoppen en priesters konden vanaf nu de oude ritus niet meer weigeren aan gelovigen. Indien er een groep gelovigen (er wordt geen getal genoemd) een H.Mis volgens de oude (Tridentijnse) ritus wenst dan moet de pastoor daar zeer welwillend tegenover staan en ziet hij toch problemen dan moet de bisschop een oplossing zoeken. Een gewone "NJET" is dus niet meer mogelijk.

En zo komen we terug bij Sint-Truiden. De stad die genoemd is naar haar stichter, de heilige Trudo. Er zijn weinig Vlaamse steden die zo de stempel dragen van een heilige maar in Sint-Truiden is dit zeker het geval. Denken we maar aan de abdijsite en de vele, vele kerkgebouwen die Sint-Truiden rijk is. Het zou prachtig zijn om de eeuwenoude H.Mis, de H.Mis zoals Sint-Trudo ze opdroeg, terug naar onze stad te krijgen. Met uw hulp is dit mogelijk. Wilt u zich aansluiten bij onze werkgroep of wilt u meer info? Neem dan snel contact met ons op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten