zondag 17 februari 2013

De instructie "Universae Ecclesiae"

Na het verschijnen van het motu proprio "Summorum Pontificum" (zie link blog) op 7/7/2007 bestond er toch nog wat onduidelijkheid over hoe dit motu proprio moest toegepast worden. Tegenstanders beweerden dat het om een grote groep gelovigen moest gaan of dat het Paas-Triduum niet volgens de oude ritus mocht gevierd worden enz...
Om hierin voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen kwam de pauselijke commissie "Ecclesia Dei" op 30/04/2011 met de instructie " Universae Ecclesiae " over hoe het motu proprio geimplementeerd moest worden.

Kort samengevat komt het voor ons gelovigen hierop neer:

De instructie noemt GEEN specifiek aantal gelovigen die nodig zijn om een H.Mis in de oude, Tridentijnse ritus te vragen. Ze spreekt zelfs al vanaf "enkele" gelovigen. Deze gelovigen hoeven niet uit de parochie zelf te komen maar mogen ook uit naburige parochies, dorpen en steden komen.
Priesters dienen altijd met het grootste respect om te gaan met deze gelovigen en er alles aan te doen om op hun vraag in te gaan. Ze mogen de vraag van de gelovigen niet negeren of weigeren. Indien een pastoor er niet uitkomt dan kan de hulp van de bisschop ingeroepen worden en ook hij dient er alles aan te doen om aan de vraag van de gelovigen te voldoen. Mochten er hierna toch nog problemen zijn dan dient men zich te wenden tot de pauselijke commissie "Ecclesia Dei" zelf want zij is in deze de hoogste instantie. Het Paas-Triduum mag gewoon in de oude ritus gevierd worden en ook de sacramenten zoals het Doopsel, Vormsel en huwelijk.

Wie de originele tekst wil nalezen (Engels) kan dit via deze LINK (Engels)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten